Góra

BalticMuseums Love IT!
Project Partners are developing new IT tools for tourism..

scroll down and read more!

Baltathon
- series of hackathons for BalticMuseums!

read more and sign in! ->

BalticMuseums: Love IT!

Muzea, atrakcje turystyczne, specjaliści od informatyki i instytucje badawcze z Polski, Danii, Szwecji, Litwy i Niemiec współpracują w projekcie „BalticMuseums: Love IT!”. Dziewięciu partnerów projektu i ośmiu stowarzyszonych partnerów tworzy narzędzia wspomagające technologie informacyjne dla atrakcji przyrodniczych i kulturowych w regionie Południowego Bałtyku. Konsorcjum projektu prowadzone przez Uniwersytet w Szczecinie stworzy markę, by wspólnie promować opracowane usługi. Ten trzyletni projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu South Interreg, Program South Baltic o łącznej wartości 1,2 miliona euro.  Całkowity budżet projektu wynosi 1,5 miliona euro.

Wycieczki BYOD (z ang. Bring Your Own Device)

Zespół projektowy opracuje wielojęzyczne trasy  udostępniane na mobilne urządzenia (np. Smartfony), które przyciągają do atrakcji. Projekt wykorzysta elementy gier, aby zwiększyć udział zainteresowanych użytkowników i rozszerzyć pojedynczą wizytę w długoterminowe relacje. W procesie projektowania nowych produktów, pracując z myślą o użytkownikach, projekt będzie angażował grupy docelowe do rozwoju produktów np. przez zaproszenie entuzjastów IT na specjalne imprezy programistyczne (tak zwane „hackathon”) odbywające się bezpośrednio w atrakcjach turystycznych. Kreatywne pomysły wygenerowane podczas tych wydarzeń będą dalej rozwijane w pełni rozwinięte aplikacje.

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI

Podstawą projektu jest wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami z udziałem zwiedzających i użytkowników w celu stworzenia usług do obsługi turystyki wspieranej informatycznie. Zespół będzie pracować bazując na podejściu user experience, związanym z projektowaniem dostosowanym do potrzeb użytkownika i metodzie Generic Learining Outcome oraz rozwijać i współdzielić wiedzę na temat cyfrowych strategii dla turystycznych atrakcji, Digital storytellingu i dotyczącą rozumienia koncepcji motywacji użytkowników i ich lojalności. Doświadczenia z realizacji projektu np. w trakcie hackathonów zostaną skolekcjonowane a zdobyta wiedza zostanie udostępniona na platformie internetowej, by przynosić korzyści dla innych miejsc i atrakcji.

BRAND & NETWORK

W ramach projektu zostanie wprowadzona marka, która pozwoli lepiej rozpoznawać nowe produkty. Konsorcjum projektowe będzie zachęcać inne atrakcje do korzystania z narzędzi, marki i odkryć opracowanych w ramach „BalticMuseums: Love IT!” – zmierzających do utworzenia zrównoważonej sieci transgranicznych atrakcji turystycznych i miejsc docelowych do ciągłej wymiany w dziedzinie IT usług otwartych i strategii cyfrowych.

Niektórzy partnerzy projektu współpracują od 2008 roku. Zastosowanie usług informatycznych w muzeach i atrakcjach jest czynnikiem wzbogacającym doświadczenia odwiedzających. Głównym wyzwaniem jest szybki rozwój technologii i oczekiwań konsumentów. By podołać wyzwaniu inspirujące i praktyczne rozwiązania powstaną w ramach pracy zespołu projektowego i zostaną udostępnione innym atrakcjom poza projektem.